1. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 2. nisch

  nisch, i ekologisk betydelse, se ekologisk nisch.
 3. nisch

  nisch innebär en verksamhet inom ett litet område som ett företag har specialiserat sig på.
 4. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 5. katakomb

  katakomb är en underjordisk gravplats.

 6. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 7. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 8. nisch

  nisch, grund grotta, naturlig urgröpning eller fördjupning i berggrunden.
 9. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 10. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.