1. nisch

    nisch, inom företagsekonomi ett begränsat verksamhetsområde inom vilket ett företag specialiserat sig, i regel karakteriserat av ringa konkurrens.
  2. Danmark

    Danmark, stat i Nordeuropa.

  3. kemisk industri

    kemisk industri, i vid mening all industri baserad på kemiska processer (kemisk processindustri eller kemibaserad industri), till skillnad från mekaniska.