1. nischglaciär

  nischglaciär, glaciär som ligger i en skålformad nisch, s.k. cirque, som eroderats ut högt upp på en brant bergssluttning.
 2. nisch

  nisch, grund grotta, naturlig urgröpning eller fördjupning i berggrunden.
 3. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 4. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 5. glaciär

  glaciä´r subst. ~en ~er ORDLED: glaci-är-en
  Svensk ordbok
 6. nisch

  nisch subst. ~en ~er ORDLED: nisch-en
  Svensk ordbok