1. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 2. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 3. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 4. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 5. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 6. nitrifikation

  nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
 7. nitrösa gaser

  nitrösa gaser, blandning av kväveoxider, främst NO och NO 2.
 8. nitratreduktion

  nitratreduktion, i levande organismer assimilatorisk reduktion av nitrat till ammoniumjoner eller dissimilatorisk reduktion av nitrat till nitrit.
 9. nitropreparat

  nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
 10. nitriter

  nitriter, salter och estrar av salpetersyrlighet, HNO2.