1. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 2. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 3. nitrifikation

  nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
 4. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 5. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 6. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 7. ni-tilltal

  ni-tilltal, att säga ni till en person, att nia.
 8. nitropreparat

  nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
 9. nitriter

  nitriter, salter och estrar av salpetersyrlighet, HNO2.

 10. nitriler

  nitriler, äldre benämning cyanider, organisk-kemisk ämnesklass.