1. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 2. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 3. nitrifikation

  nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
 4. denitrifikation

  denitrifikation, sönderfall av oxiderade kväveföreningar (nitrat, NO 3 , eller nitrit, NO 2 ) under bildande av kvävgas (N 2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N 2O).
 5. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 6. alkaliska jordartsmetaller

  alkaliska jordartsmetaller, de metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 2 ( IIA): beryllium, magnesium, kalcium, strontium, barium och radium.
 7. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.
 8. nitroglycerin

  nitroglycerin är en kemisk förening som exploderar mycket lätt.
 9. makronäringsämne

  makronäringsämne, ämne som en växt behöver ta upp i större mängd ur sin omgivning för att kunna genomföra sin livscykel (i regel avses inte väte, syre och kol, som tas upp i form av vatten och koldioxid).
 10. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.