1. nitrosolvent

  nitrosolvent, rengörings- och lösningsmedel som används för vård av ett eldhandvapens alla ståldelar.
 2. nitrosaminer

  nitrosaminer, N-nitrosaminer, substanser med strukturformeln R 2N–NO, där R kan variera från metylgrupper till större, cykliska strukturer.
 3. nitrosoföreningar

  nitrosoföreningar, organisk-kemiska föreningar innehållande nitrosogruppen, –NO.
 4. nitrosylföreningar

  nitrosylföreningar, kemiska föreningar innehållande nitrosylgruppen, –NO, eller nitrosyljonen, NO+.

 5. nitro-

  nitro-, prefix i kemiska ämnesnamn som vanligen innebär att ämnet innehåller gruppen –NO2.

 6. nitrogenium

  nitrogenium, det latinska namnet på kväve; därav kväves kemiska tecken N.
 7. nitrogen

  nitrogen, detsamma som kväve.
 8. Fosfatbolaget AB

  Fosfatbolaget AB, 1964–70 formellt namn på en del av nuvarande Kema Nobel AB.
 9. sprängämnesindustri

  sprängämnesindustri, även industri för explosiva varor, den del av den kemiska industrin som tillverkar tändmedel och sprängämnen samt ammunition och pyrotekniska varor för civilt och militärt bruk.
 10. Dyno Nobel ASA

  Dyno Nobel ASA, Oslo, norsk kemikoncern bildad 1971 som Dyno Industrier A/S (nuvarande namn sedan 2000) vid fusionen mellan Norsk Sprængstofindustri A/S och Grubernes Sprængstoffabriker A/S, med ursprung i Nitroglycerin-Compagniet, bildat 1865 på initiativ av Alfred Nobel.