1. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 2. nittio

  nitt´io äv. nitt´i räkn. ORDLED: nit--ti(o)
  Svensk ordbok
 3. Nittio-östryggen

  Nittio-östryggen, djuphavsrygg i Indiska oceanen som sträcker sig från Bengaliska viken till Sydöstindiska ryggen utmed 90° östlig längd.
 4. danska

  danska är det språk som talas i Danmark.
 5. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 6. nittionde

  nitt`ionde räkn. ORDLED: nit--ti-on-de
  Svensk ordbok
 7. nittiotal

  nitt`iotal äv. nitt`ital subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nit-ti(o)--tal-et
  Svensk ordbok
 8. nittiotalism

  nittiotalis´m äv. nittitalis´m subst. ~en ORDLED: nit-ti(o)--tal-ism-en
  Svensk ordbok
 9. nittiosexprocentig

  nittiosex`procentig äv. nittisex`procentig adj. ~t ORDLED: nit-ti(o)-sex--pro-cent-ig
  Svensk ordbok
 10. nittiotalist

  nittiotalis´t äv. nittitalis´t subst. ~en ~er ORDLED: nit-ti(o)--tal-ist-en
  Svensk ordbok