1. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 2. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 3. Svenska Dagbladet

  Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.

 4. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 5. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 6. Fredrik Böök

  Böök, Fredrik, född 12 maj 1883, död 2 december 1961, litteraturforskare, kritiker och författare.
 7. nittiotalist

  nittiotalis´t äv. nittitalis´t subst. ~en ~er ORDLED: nit-ti(o)--tal-ist-en
  Svensk ordbok
 8. Nils Svanberg

  Svanberg, Nils, 1902–39, stilforskare och författare, docent i Uppsala från 1930, bror till Victor Svanberg.
 9. Hjalmar Procopé

  Procopé, Hjalmar, 1868–1927, finlandssvensk författare och journalist; kusin till Hjalmar J. Procopé.
 10. bondediktning

  bondediktning, litteratur med böndernas liv som motiv.