1. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 2. nivellering

  nivellering, som geo­detisk term detsamma som avvägning.
 3. nivellera

  nivelle´ra verb ~de ~t ORDLED: niv-ell-er-ar SUBST.: nivellerande, nivellering
  Svensk ordbok
 4. magnetometer

  magnetometer, instrument för mätning av magnetiskt fält eller magnetiska egenskaper.
 5. Aleksandr Mosolov

  Mosolov, Aleksandr, 1900–73, sovjetisk (rysk) tonsättare.
 6. Italien

  Italien, stat i södra Europa.