1. nivellering

  nivellering, som geo­detisk term detsamma som avvägning.
 2. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.
 3. avvägning

  avvägning, nivellering , bestämning av höjdskillnaden mellan bestämda punkter på jordytan.
 4. höjdmätning

  höjdmätning, bestämning av höjdskillnaden mellan två eller flera punkter, normalt refererad till havets medelnivå.
 5. nivellera

  nivelle´ra verb ~de ~t ORDLED: niv-ell-er-ar SUBST.: nivellerande, nivellering
  Svensk ordbok