1. njöt

  njöt se njuta
  Svensk ordbok
 2. gay

  gay är ett ord för en man eller en kvinna som är homosexuell, alltså en person som har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till en person av samma kön.
 3. njuta

  nju`ta verb njöt njutit njuten njutna, pres. njuter ORDLED: njut-er SUBST.: njutande, njutning
  Svensk ordbok
 4. svalka

  1sval`ka subst. ~n ORDLED: svalk-an
  Svensk ordbok
 5. restriktion

  restriktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-strikt-ion-en
  Svensk ordbok