1. NJA

  NJA, förkortning för Norrbottens Järnverk AB.
 2. NJA

  NJA, förkortning för Nytt juridiskt arkiv.
 3. njalla

  njalla, liten visthusbod hos skogssamerna, byggd i knuttimring eller ibland i skiftesverksteknik med sadeltak och liten dörr.
 4. Njarðvík

  Njarðvík, stad på Island, 30 km sydväst om Reykjavík.

 5. Njasvizj

  Njasvizj, stad i mellersta Vitryssland; för belägenhet se landskarta Vitryssland.
 6. SSAB

  SSAB, egentligen SSAB Svenskt Stål AB, Stockholm, Nordens ledande specialstålskoncern inom handelsstålsområdet.
 7. Njörður P Njarðvík

  Njarðvík, Njörður Pétursson, född 1936, isländsk författare.
 8. Norrbottens järnverk AB

  Norrbottens järnverk AB, NJA, Luleå, statligt företag, bildat 1940.
 9. Nytt juridiskt arkiv

  Nytt juridiskt arkiv, NJA, juridisk tidskrift, grundad av G.B.A. Holm 1874 och innehållande referat av Högsta domstolens avgöranden.
 10. Rhodesia–Nyasaland-federationen

  Rhodesia–Nyasaland-federationen (engelska Federation of Rhodesia and Nyasaland), politisk sammanslutning av brittiska kolonier 1953–63, se Centralafrikanska federationen.