1. njure

  njure är ett av kroppens reningsorgan.

 2. njure

  nju`re subst. ~n njurar ORDLED: njur-en
  Svensk ordbok
 3. konstgjord njure

  konstgjord njure, benämning på apparat för dialysbehandling (hemodialys).
 4. vandrande njure

  vandrande njure, rörlig njure, ne­frop­tos, tillstånd då den ena njuren, oftast den högra, är mera rörlig än normalt.
 5. nefro-

  nefro- (av grekiska nephros ’njure’), som har med njurarna att göra, njur-.
 6. stenmurkla

  stenmurkla, Gyromitra esculenta, art i sporsäckssvampsordningen Pezizales.
 7. primärurin

  primärurin, det filtrat av blodplasma som bildas i njurarnas kärlnystan, glomeruli.
 8. kreatininclearance

  kreatininclearance, metod för undersökning av njurarnas filtrationsförmåga.
 9. glomerulonefrit

  glomerulonefrit, inflammation i njurarnas kärlnystan ( glomeruli).
 10. nefron

  nefron (av nefro-), funktionell enhet i njuren.