1. njurbäcken

  njurbäcken, pelvis renalis , trattformig behållare i njuren, försedd med blomkalkliknande utbuktningar, njurkalkar, där urinen tömmer sig genom fina mynningar på njurmärgens papiller.
 2. njurbäcken

  nju`rbäcken subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: njur--bäck-en-et
  Svensk ordbok
 3. urinvägar

  urinvägar, delar av kroppens utsöndringsorgan.

 4. pyelo-

  pyelo-, medicinsk term: njurbäcken-.
 5. pyelonefrit

  pyelonefrit, medicinsk term för kombinerad njurbäcken- och njurinflammation.
 6. urolitiasis

  urolitiasis, sten i urinvägarna, dvs. i njurbäcken (njursten), urinledare, blåsa eller urinrör.
 7. cystopyelit

  cystopyelit, urinvägsinflammation som spridit sig till de övre urinvägarna, dvs. urinledare och njurbäcken.
 8. ureterkateterisering

  ureterkateterisering, inläggning av en kateter (slang) i urinledaren med hjälp av ett cystoskop som förs in i blåsan.
 9. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 10. litektomi

  litektomi, litotomi, operation för att avlägsna sten ur t.ex. gallblåsa ( kolecystolitektomi, kolecystolitotomi), djupa gallgångar ( koledokolitektomi), njure ( nefrolitektomi), njurbäcken ( pyelolitektomi), urinledare ( ureterolitektomi), urinblåsa ( cystolitektomi) eller spottkörtel ( sialolitektomi).