1. njurbäcken

  njurbäcken, pelvis renalis , trattformig behållare i njuren, försedd med blomkalkliknande utbuktningar, njurkalkar, där urinen tömmer sig genom fina mynningar på njurmärgens papiller.
 2. njurbäcken

  nju`rbäcken subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: njur--bäck-en-et
  Svensk ordbok
 3. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 4. urinvägar

  urinvägar, delar av kroppens utsöndringsorgan.

 5. endoskopi

  endoskopi, metod att med kikarinstrument (endoskop) undersöka organ och kroppshålor från insidan.

 6. pyelonefrit

  pyelonefrit, medicinsk term för kombinerad njurbäcken- och njurinflammation.
 7. njurstenssjukdom

  njurstenssjukdom, nefrolitiasis , sjukdom karakteriserad av bildning av sten, konkrement, i urinvägarna.
 8. urinvägsinfektion

  urinvägsinfektion, sjukdom (inflammation) där en signifikant mängd bakterier (vanligen definierad som minst 100 000 per milliliter urin) kan odlas fram från urinen.
 9. dead space

  dead space, dött utrymme, benämning på i första hand den luftvolym som finns i luftvägarna (mun och näshåla, svalg, luftstrupe och luftrör) genom vilka andningsluften når lungorna.
 10. pyelo-

  pyelo-, medicinsk term: njurbäcken-.