1. njurparenkym

    njurparenkym, parenchyma renis , benämning på njurens vävnad bestående av njurbark och njurmärg.
  2. njure

    njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
  3. bark

    bark kallas den yttre delen hos vissa organ i kroppen, till exempel hjärnbarken och njurbarken.