1. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 2. urinämne

  urinämne, urea, karbamid, NH 2CONH 2, kvävehaltig ämnesomsättningsprodukt som bildas vid nedbrytning av bl.a. proteiner.
 3. njursvikt

  njursvikt, njurinsufficiens, ett tillstånd där njurarnas förmåga att rena blodet samt upprätthålla kroppens normala vatten- och saltbalans samt surhetsgrad är otillräcklig.
 4. uremi

  uremi, azotemi, urinförgiftning, tillstånd med höga nivåer av urinämne (urea) och andra kvävehaltiga produkter i blodet.
 5. levercirros

  levercirros, cirrhosis hepatis, skrumplever, generell ombyggnad av levern med undergång av leverceller som ersatts av bindväv.
 6. EDTA

  EDTA, etylendiamintetraättiksyra, kemisk förening som bildar mycket starka kelatkomplex med tvåvärda metalljoner, t.ex. järn( II), kalcium( II), bly( II) och kvick­sil­ver( II).
 7. gikt

  gikt, en sjukdom som var välkänd redan under antiken och som bl.a. beskrevs av Hippokrates.
 8. dialysbehandling

  dialysbehandling, behandling av akut och kronisk njursvikt med dialysmetod, varvid man utnyttjar antingen ett semipermeabelt membran i en ”konstgjord njure”, hemodialys (bloddialys), eller bukhinnan, peritonealdialys.
 9. nekronjure

  nekronjure, njure som tagits ut från en nyss avliden för att transplanteras till en person med upphävd njurfunktion.
 10. tillväxtrubbning

  tillväxtrubbning, störd tillväxt under fosterlivet eller i barndomen.