1. noaord

  noaord, det språkliga uttryck med vilket man ersätter ett annat uttryck, som på grund av övertro anses farligt att använda.
 2. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 3. tabu

  tabu, i sitt ursprungliga kulturella sammanhang i Polynesien något som var beroende av religiösa eller moraliska inskränkningar.
 4. eufemism

  eufemism, förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord; jämför noaord.
 5. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 6. skogsfru

  skogsfru, benämning på skogsrået i Uppland och andra mellansvenska landskap; det är möjligen ett noaord.
 7. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 8. namnmagi

  namnmagi, folktro rörande namn, se personnamn (Folklore) och noaord.
 9. tomte

  tomte, gestalt i folktron.
 10. ortnamn

  ortnamn, toponym, namn på geografisk lokalitet i vid mening.