1. Nobelpriset

  Nobelpriset, se Nobelpris.

 2. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 3. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 4. alternativa Nobelpriset

  alternativa Nobelpriset, benämning på Right Livelihood Award.

 5. Lilla Nobelpriset

  Lilla Nobelpriset, benämning på Litteraturfrämjandets stora pris, se Litteraturfrämjandet.

 6. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 7. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 8. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 9. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 10. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.