1. flossa

  flossa, uråldrig vävteknik för att framställa textilvaror med lugg som skall efterlikna djurfällar.
 2. nock

  nock, den luggiga ytan av en vävnad i flossa.
 3. nock

  nock, på fartyg yttersta änden av ett rundhult.
 4. nock

  nock, den taggiga insidan av en karda.
 5. nock

  nock, inom maskintekniken detsamma som kam. Se kammekanism.
 6. nockor

  nockor, arter i släktet Senecio i familjen korgblommiga växter.
 7. nock

  nock, taknock , inom husbyggnadstekniken benämning på den översta skärningslinjen mellan motstående takfall på ett sadeltak.
 8. Corpus hermeticum

  Corpus hermeticum, en samling av 17 traktater på grekiska, den viktigaste källan till hermetismen.
 9. halvflossa

  halvflossa, reliefflossa, ett vävsätt där nockor (flossaknutar) ej knutits över hela vävytan utan i mönster som står i relief mot den släta bottnen, ett traditionellt vävsätt i Skåne på dynor m.m.
 10. Stieg Trenter

  Trenter, Stieg, före 1936 Stig Johansson, 1914–67, författare.