1. nock

  nock, på fartyg yttersta änden av ett rundhult.
 2. nock

  nock, den taggiga insidan av en karda.
 3. nock

  nock, inom maskintekniken detsamma som kam. Se kammekanism.
 4. nockor

  nockor, arter i släktet Senecio i familjen korgblommiga växter.
 5. nock

  nock, den luggiga ytan av en vävnad i flossa.
 6. nock

  nock, taknock , inom husbyggnadstekniken benämning på den översta skärningslinjen mellan motstående takfall på ett sadeltak.
 7. nocka

  nocka se knocka
  Svensk ordbok
 8. nock

  nock [nåk´] subst. ~en ~ar ORDLED: nock-en
  Svensk ordbok
 9. taknock

  taknock, nock , husbyggnadsterm, se tak.
 10. kavring

  kavring, i bl.a. Blekinge och Småland namn på en rya med nock av iknutna trasor eller grovt hårgarn.