1. nod

  nod, inom astronomin en punkt där banan för en himlakropp skär en storcirkel, vanligen ekliptikan eller ekvatorn.
 2. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 3. nod

  nod, nollställe i matematisk funktion.
 4. månad

  månad, månens omloppstid kring jorden.
 5. år

  år, tidsenhet som har den internationella beteckningen a och vars längd bestäms av jordens omloppstid i sin bana kring solen.
 6. nod

  nod, inom konsthantverket benämning på ansvällning i form av en vanligen tillplattad kula på benet till ett vinglas eller en kalk.
 7. nod

  nod, inom medicinen relativt sällan använd term för en makro- eller mikroskopiskt påvisbar knuta, t.ex. Heberdens noder, annan benämning på Heberdens knutor.
 8. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 9. stående våg

  stående våg, stationär svängning, vågrörelse med oföränderliga lägen hos noder och svängningsbukar till skillnad från en fortskridande våg.
 10. månförmörkelse

  månförmörkelse, astronomiskt fenomen som uppstår då månen passerar genom jordens skugga.