1. nodul

  nodul, inom geologin en mindre, oregelbundet rundad kropp, med eller utan inre struktur, med en mineralsammansättning som vanligtvis markant skiljer sig från den omgivande bergartens eller sedimentets, t.ex. en flintnodul i kalksten, en kalknodul (orsten) i skiffer eller marleka i glaciallera.
 2. nodulär

  nodulär, inom medicinen: finknölig, knottrig, om t.ex. en sjuklig förändring (jämför nodös); vissa inflammatoriska och reaktiva processer kan ha nodulär karaktär, t.ex. i senskidor ( nodulär tenosynovit) eller kärl ( nodulär vaskulit).
 3. nodulus

  nodulus, inom medicinen benämning på en liten normal eller sjuklig utbuktning eller ojämnhet. Ojämnheter ( reumatoida noduli) som kan uppträda bl.a. i underhuden vid kronisk reumatoid artrit, framför allt på ställen som är utsatta för tryck.
 4. nodulus

  nodulus, inom medicinen benämning på en liten normal eller sjuklig utbuktning eller ojämnhet. Inom anatomin en del av lillhjärnans mittparti ( vermis).
 5. nodul

  nodu´l subst. ~en ~er ORDLED: nod-ul-en
  Svensk ordbok
 6. nodulus

  nodulus, inom medicinen benämning på en liten normal eller sjuklig utbuktning eller ojämnhet. Noduli Arantii (efter den italienske läkaren J.C. Aranzi ( Arantius), 1530–89), små förtjockningar på aortas och lungartärens klaffar.
 7. nodulus

  nodulus, inom medicinen benämning på en liten normal eller sjuklig utbuktning eller ojämnhet. Inom dermatologin en solid upphöjning i huden med mer än 5 mm diameter.
 8. nodulärt gjutjärn

  nodulärt gjutjärn, detsamma som segjärn, dvs. gjutjärn med kulformig grafit.
 9. mangannoduler

  mangannoduler, sfäriska eller oregelbundet formade konkretioner bestående av koncentriska skikt av omväxlande mangan- och järnoxid.
 10. djuphavssediment

  djuphavssediment, pelagiska sediment , marina sediment bestående av rester av organismer som producerats främst i eller nära havsytan, av mineral och bergartsfragment från land och vulkaner samt av substanser som bildats på avlagringsplatsen (järn- och mangannoduler, fosforiter, zeoliter etc.).