1. nog

  nog adv.
  Svensk ordbok
 2. nogaier

  nogaier, ett turkfolk, som enligt 2002 års folkräkning uppgick till 90 700 i Ryska federationen.
 3. Nogales

  Nogales, stad i norra Mexico; för belägenhet se landskarta Mexico.
 4. Nogersund

  Nogersund, ort i Sölvesborgs kommun, Blekinge (Blekinge län), 13 km sydöst om Sölvesborg.

 5. noggrannhet

  noggrannhet, grad av överensstämmelse mellan mätresultatet och det sanna värdet på en mätstorhet.
 6. noga

  2no`ga adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. noga

  1no`ga adv.
  Svensk ordbok
 8. nogav

  nogav [-a´v el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: nog--av
  Svensk ordbok
 9. nogsamt

  no`gsamt adv. ORDLED: nog--samt
  Svensk ordbok
 10. nogräknad

  no`gräknad adj. nogräknat ORDLED: nog--räkn-ad
  Svensk ordbok