1. Nogersund

  Nogersund, ort i Sölvesborgs kommun, Blekinge (Blekinge län), 13 km sydöst om Sölvesborg.

 2. noggrannhet

  noggrannhet, grad av överensstämmelse mellan mätresultatet och det sanna värdet på en mätstorhet.
 3. nog

  nog adv.
  Svensk ordbok
 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 6. kosher

  kosher är ett ord inom judendomen för mat som man får äta och föremål som man får använda i religiösa sammanhang.
 7. nogaier

  nogaier, ett turkfolk, som enligt 2002 års folkräkning uppgick till 90 700 i Ryska federationen.
 8. Nogales

  Nogales, stad i norra Mexico; för belägenhet se landskarta Mexico.
 9. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 10. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.