1. noisette

    noisette, stekt, liten renskuren kotlett eller filéskiva av framför allt kalv, lamm eller gris.
  2. noisette

    noisette [noaset´] subst. ~n [-set´en] ~r [-set´er] ORDLED: nois-ett-en
    Svensk ordbok
  3. rosor

    rosor, Rosa, släkte rosväxter med ca 100 arter taggiga, någon gång klättrande buskar i tempererade och subtropiska trakter på norra halvklotet.