1. nor

  nor, smalt sund mellan två bredare vatten. Ordet, som är närbesläktat med engelskans narrow, är vanligt i svenska ortnamn, t.ex. Nora och Leksands Noret.
 2. Nor

  Nor, f.d. församling i Karlstads kommun, Värmland (Värmlands län).
 3. nor-

  nor-, prefix inom organisk-kemisk nomenklatur som används för att markera borttagandet av en CH 2-grupp från en viss molekyl.
 4. nor

  nor subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nor-et
  Svensk ordbok
 5. Nor–Segerstad

  Nor–Segerstad, församling i Karlstads stift, Karlstads kommun, Värmland (Värmlands län); 5 163 invånare (2016).

 6. NOR-grind

  NOR-grind, inom elektroniken en logisk grind vars utgång är 0 om minst en ingång är 1.
 7. Koko Nor

  Koko Nor , sjö i Kina, se Qinghai.
 8. Tengri-nor

  Tengri-nor, annat namn på sjön Nam Co, Tibet.
 9. Kuku-nor

  Kuku-nor , annat namn på Qinghai, sjö och provins i Kina.
 10. DnB NOR-koncernen

  DnB NOR-koncernen, DnB, Oslo, en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring, bildad 2003 genom fusion mellan bankkoncernen Den norske Bank ASA och försäkringsbolaget Gjensidige NOR ASA.