1. norm

  norm, inom tekniken en bestämmelse eller en föreskrift som innebär en gränsdragning avseende krav på materiell eller personlig säkerhet, varukvalitet och liknande. Benämningen norm för resultat av standardisering har numera vanligen ersatts av standard.
 2. norm

  norm, handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat.
 3. norm

  norm  är det ideal som en person förväntas anpassa sig till. 

 4. norm

  norm [når´m] subst. ~en ~er [når´m- äv. når`m-] ORDLED: norm-en
  Svensk ordbok
 5. Norma

  Norma, ammunitionstillverkare, se Norma Precision AB.
 6. Norma

  Norma, det latinska namnet på stjärnbilden Vinkelhaken.
 7. Norma

  Norma, kvinnonamn, identiskt med det latinska ordet norma ’förebild’, även om det inte är alldeles säkert att detta ord är namnets grund.
 8. normering

  normering, fastställande av norm, se standardisering.
 9. normativ

  normativ, som fungerar som norm.
 10. Norma projektilfabrik

  Norma projektilfabrik, Åmotsfors: I samband med ägarbytet 1990 bytte N. namn till Norma Precision AB.