1. normal

  normal, matematisk term.
 2. normal

  normal, materialiserat mått, mätinstrument eller mätsystem som är avsett att definiera eller reproducera en måttenhet eller multipler av en måttenhet.
 3. normalkraft

  normalkraft, komposanten till den kontaktkraft som verkar vinkelrätt mot underlaget.
 4. normalflora

  normalflora, sammanfattande term för normalt hos människa eller djur påträffade mikrober, i första hand bakterier och mikroskopiska svampar.

 5. normal tyngdkraft

  normal tyngdkraft, oegentlig benämning på normal tyngdacceleration.
 6. normalfördelning

  normalfördelning, Gaussfördelning, kontinuerlig sannolikhetsfördelning.
 7. normalton

  normalton, stämton, ton som brukas som referens vid stämning av musikinstrument och som vanligen erhålls från stämgaffel.
 8. normalitet

  normalitet, ett äldre numera av molaritet undanträngt mått på ett ämnes koncentration i en lösning.
 9. normaliseringsprincipen

  normaliseringsprincipen, i omsorgs- och andra vårdsammanhang rättighet för personer med funktionsnedsättningar att få leva ett så normalt liv som möjligt.
 10. normaltid

  normaltid, tidigare även kallad borgerlig tid, gemensam tid för ett större område, definierad som medelsoltiden för en centralt belägen meridian inom området.