1. normalisera

  normalise´ra verb ~de ~t ORDLED: norm-al-is-er-ar SUBST.: normaliserande, normalisering
  Svensk ordbok
 2. solfläck

  solfläck, område i solens fotosfär med sänkt temperatur, vilket därför ter sig mörkare än den hetare omgivningen.

 3. kärnreaktion

  kärnreaktion, kollision mellan en elementarpartikel eller en jon och en atomkärna.
 4. jeans

  jeans, långbyxor av kraftigt kyprat bomullstyg, denim.

 5. psykiatrireformen

  psykiatrireformen, även kallad psykädelreformen i analogi med ädelreformen för äldreomsorgerna, innebär att kommunerna från 1994 fått ett utökat ansvar för personer med psykiska funktionshinder.
 6. acidos

  acidos, sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet, lågt pH).

 7. dosekvivalent

  dosekvivalent, normaliserat mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt.
 8. könsstympning

  könsstympning, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, engelska female genital cutting, ingrepp som i vissa kulturer av sedvänja utförs på flickors yttre könsorgan utan att det finns medicinsk grund.

 9. Theodor Herzl

  Herzl, Theodor, född 2 maj 1860, död 3 juli 1904, judisk journalist och författare, grundare av den politiska sionismen.
 10. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.