1. not

  not, fiskeredskap där fisken stängs inne med hjälp av en småmaskig nätduk som dras in mot land eller mot ett fartyg på öppet vatten.
 2. Notre-Dame

  Notre-Dame, katedral i Paris, grundad 1163.

 3. not

  not, förklarande anmärkning, se fotnot.
 4. not

  not, note, inom folkrätten ett skriftligt meddelande som skickas från en utländsk ambassad till utrikesdepartementet i det land där ambassaden ligger eller tvärtom.
 5. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 6. not

  not, teckensymbol för en ton.
 7. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.

 8. notvärde

  notvärde, inom musiken det antal taktslag en not motsvarar.

 9. NOT

  NOT, Nordic Optical Telescope eller Nordiska Optiska Teleskopet, astronomiskt teleskop på ön La Palma, Kanarieöarna.
 10. not

  not, nåt, en kantsida av en längsgående, hyvlad fördjupning i en bräda eller liknande, avsedd att fogas samman med ett utstående parti (fjäder) på en intilliggande brädas.