1. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 2. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.
 3. notabelförsamling

  notabelförsamling, franskt riksmöte med företrädare för adeln, prästerskapet och ämbetsmännen, sammankallat av kungen.
 4. notarius publicus

  notarius publicus, NP, person som har i uppdrag att gå allmänheten till handa med vissa uppgifter, främst avseende bestyrkanden och annan kontroll.
 5. nota

  2nota se nåta
  Svensk ordbok
 6. nota

  1no`ta subst. ~n notor ORDLED: not-an
  Svensk ordbok
 7. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 8. not

  not, förklarande anmärkning, se fotnot.
 9. not

  not, fiskeredskap där fisken stängs inne med hjälp av en småmaskig nätduk som dras in mot land eller mot ett fartyg på öppet vatten.
 10. blue note

  blue note, en tonhöjd mellan tonerna i ett tempererat tonsystem.