1. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 2. notarius publicus

  notarius publicus, NP, person som har i uppdrag att gå allmänheten till handa med vissa uppgifter, främst avseende bestyrkanden och annan kontroll.
 3. not

  not, förklarande anmärkning, se fotnot.
 4. not

  not, fiskeredskap där fisken stängs inne med hjälp av en småmaskig nätduk som dras in mot land eller mot ett fartyg på öppet vatten.
 5. notariatlån

  notariatlån, förmedlingslån, lån som förmedlas av en banks notariatavdelning från en notariatkund, t.ex. en stiftelse eller en privatperson (långivare), till en annan bankkund (låntagare).
 6. notariatrörelse

  notariatrörelse, del av bankverksamhet som främst innebär förvaring och förvaltning av värdepapper (depåverksamhet), rådgivning i ekonomiska och juridiska ärenden (t.ex. placeringsfrågor) samt juridiska uppdrag.
 7. notarialinstrument

  notarialinstrument (av notarie), instrumentum publicum, ett av en offentlig notarie utfärdat dokument från medeltiden.
 8. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 9. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.
 10. Ernest Hemingway

  Hemingway, Ernest, född 21 juli 1899, död 2 juli 1961, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1954.