1. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 2. Axel Fredrik Cronstedt

  Cronstedt, Axel Fredrik, född 23 december 1722, död 19 augusti 1765, kemist och mineralog; jämför släktartikel Cronstedt.
 3. notarius publicus

  notarius publicus, NP, person som har i uppdrag att gå allmänheten till handa med vissa uppgifter, främst avseende bestyrkanden och annan kontroll.
 4. notariat

  notaria´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: not-ari-at-et
  Svensk ordbok
 5. notarie

  notarie [-a`r- äv. -a´r-] subst. ~n ~r ORDLED: not-ari-en
  Svensk ordbok
 6. notarialinstrument

  notarialinstrument (av notarie), instrumentum publicum, ett av en offentlig notarie utfärdat dokument från medeltiden.
 7. Afonso Henriques de Lima Barreto

  Lima Barreto, Afonso Henriques de, 1881–1922, brasiliansk författare.
 8. notariatrörelse

  notariatrörelse, del av bankverksamhet som främst innebär förvaring och förvaltning av värdepapper (depåverksamhet), rådgivning i ekonomiska och juridiska ärenden (t.ex. placeringsfrågor) samt juridiska uppdrag.
 9. Émile Augier

  Augier, Émile, 1820–89, fransk dramatiker.
 10. Carl Erik Deleen

  Deleen (till 1816 Delén), Carl Erik, 1767–1850, bokhandlare och förläggare.