1. note

  note, detsamma som not.
 2. not

  not, förklarande anmärkning, se fotnot.
 3. not

  not, note, inom folkrätten ett skriftligt meddelande som skickas från en utländsk ambassad till utrikesdepartementet i det land där ambassaden ligger eller tvärtom.
 4. not

  not, teckensymbol för en ton.
 5. not

  not, fiskeredskap där fisken stängs inne med hjälp av en småmaskig nätduk som dras in mot land eller mot ett fartyg på öppet vatten.
 6. NOT

  NOT, Nordic Optical Telescope eller Nordiska Optiska Teleskopet, astronomiskt teleskop på ön La Palma, Kanarieöarna.
 7. not

  not, nåt, en kantsida av en längsgående, hyvlad fördjupning i en bräda eller liknande, avsedd att fogas samman med ett utstående parti (fjäder) på en intilliggande brädas.

 8. notes inégales

  notes inégales , musikterm, se inégales.
 9. Akwesasne Notes

  Akwesasne Notes, en av Nordamerikas mest spridda indianska tidskrifter, se mohawk.
 10. NOT-krets

  NOT-krets, logisk krets vars utgång inte är 1 (dvs. vars utgång är 0) om ingången är 1.