1. aresti-noter

  aresti-noter, de speciella symboler som används för att beskriva och poängsätta avancerad flygning när den utförs i en sekvens.
 2. notering

  notering, i musiksammanhang uppteckning av musik med hjälp av visuella symboler.
 3. notering

  note´ring subst. ~en ~ar ORDLED: not-er-ing-en
  Svensk ordbok
 4. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 5. grafisk notering

  grafisk notering, samlingsterm för olika försök att med hjälp av grafiska symboler notera musik vars strukturer ligger utanför den vanliga notskriftens betydelsebärande kapacitet.
 6. note

  note, detsamma som not.
 7. not

  not, förklarande anmärkning, se fotnot.
 8. not

  not, note, inom folkrätten ett skriftligt meddelande som skickas från en utländsk ambassad till utrikesdepartementet i det land där ambassaden ligger eller tvärtom.
 9. not

  not, teckensymbol för en ton.
 10. not

  not, fiskeredskap där fisken stängs inne med hjälp av en småmaskig nätduk som dras in mot land eller mot ett fartyg på öppet vatten.