1. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 2. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 3. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 4. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 5. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 6. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 7. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 8. gitarr

  gitarr, stränginstrument, bestående av en ljudlåda med flat eller välvd botten och insvängda sarger och lång hals med tvärgående greppband.
 9. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och regionernas verksamhet.

 10. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.