1. notis

  noti´s subst. ~en ~er ORDLED: not-is
  Svensk ordbok
 2. notisera

  notise´ra verb ~de ~t ORDLED: not-is-er-ar SUBST.: notiserande, notisering
  Svensk ordbok
 3. Botaniska Notiser

  Botaniska Notiser, den äldsta botaniska tidskriften i Sverige, grundad 1839 av Alexis Edvard Lindblom i Lund och nedlagd 1980.
 4. Finska Notisbyrån AB

  Finska Notisbyrån AB, FNB, fi. Oy Suomen Tietotoimisto, STT, finsk nyhetsbyrå med huvudkontor i Helsingfors, grundad 1887, kooperativt ägd av landets största tidningar. År 2010 köpte FNB bildbyrån Lehtikuva och bildade det nya bolaget STT-Lehtikuva.
 5. Studier, kritiker och notiser

  Studier, kritiker och notiser, litterär tidskrift utgiven i Lund 1841–45.
 6. bröllopsjubileer

  bröllopsjubileer har i Sverige firats sedan mitten av 1700-talet, från början och ett stycke in på 1800-talet ofta offentligt med t.ex. en ceremoni i kyrkan.
 7. gråbrödradiariet

  gråbrödradiariet, gråbrödranekrologiet, dödbok med infogade historiska notiser, förd från och med 1379 i gråbrödraklostret i Stockholm.
 8. Irakkriget

  Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11.
 9. regest

  regest, kortare notis om en urkund med uppgift om dennas datering och huvudinnehåll samt de däri förekommande personerna och orterna.
 10. Necrologium lundense

  Necrologium lundense, pergamentscodex som tillhört kaniksamfundet vid Lunds domkyrka och nu finns i Lunds universitetsbibliotek.