1. Botaniska Notiser

  Botaniska Notiser, den äldsta botaniska tidskriften i Sverige, grundad 1839 av Alexis Edvard Lindblom i Lund och nedlagd 1980.
 2. Studier, kritiker och notiser

  Studier, kritiker och notiser, litterär tidskrift utgiven i Lund 1841–45.
 3. notisera

  notise´ra verb ~de ~t ORDLED: not-is-er-ar SUBST.: notiserande, notisering
  Svensk ordbok
 4. notis

  noti´s subst. ~en ~er ORDLED: not-is
  Svensk ordbok
 5. bröllopsjubileer

  bröllopsjubileer har i Sverige firats sedan mitten av 1700-talet, från början och ett stycke in på 1800-talet ofta offentligt med t.ex. en ceremoni i kyrkan.
 6. gråbrödradiariet

  gråbrödradiariet, gråbrödranekrologiet, dödbok med infogade historiska notiser, förd från och med 1379 i gråbrödraklostret i Stockholm.
 7. Irakkriget

  Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11.
 8. Necrologium lundense

  Necrologium lundense, pergamentscodex som tillhört kaniksamfundet vid Lunds domkyrka och nu finns i Lunds universitetsbibliotek.
 9. Svensk Juristtidning

  Svensk Juristtidning, SvJT, tidskrift, grundad 1916.
 10. Amalek

  Amalek, amalekiter, ett nomadiserande folkslag i södra delen av Sinaiöknen, i närheten av Edom.