1. notskrift

  notskrift, symbolsystem för notering av musik uppbyggt av nottecken (noter), se notation.
 2. notsiffra

  notsiffra, upphöjd siffra, placerad intill sista tecknet i ett ord eller uttryck, varmed hänvisning görs till en fotnot nederst på sidan eller längre fram i skriften.
 3. Notsjö

  Notsjö, finländskt glasbruk, se Nuutajärvi.
 4. notsystem

  notsystem, fem (i koralnotskrift fyra) parallella horisontella notlinjer där på linjer och mellanrum nottecken anger tonerna inom det västerländska diatoniska tonförrådet.
 5. notstick

  notstick, teknik för nottryck.
 6. notsäker

  no`tsäker adj. ~t notsäkra ORDLED: not--säker
  Svensk ordbok
 7. notställ

  no`tställ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: not--ställ-et
  Svensk ordbok
 8. notskrift

  no`tskrift subst. ~en ORDLED: not--skrift-en
  Svensk ordbok
 9. notsiffra

  no`tsiffra subst. ~n notsiffror ORDLED: not--siffr-an
  Svensk ordbok
 10. notsystem

  no`tsystem subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: not--syst-em-et
  Svensk ordbok