1. novation

  novation, nybildning, nyhet, t.ex. ett nytt språkdrag eller kulturelement.
 2. novation

  novation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: nov-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 4. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 5. finlandssvenska dialekter

  finlandssvenska dialekter, de dialektala former av svenska som talas i Finland; jämför finlandssvenska.
 6. Härjedalen

  Härjedalen, landskap i Norrland.

 7. Österbottens svenska dialekter

  Österbottens svenska dialekter, de finlandssvenska dialekter som talas i socknarna i Österbottens kustland från trakten av Gamlakarleby (Karleby) i norr ned till landskapsgränsen i söder (Sideby).
 8. Småland

  Småland, landskap i Götaland.

 9. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.

 10. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).