1. nova

    nova är en stjärna som plötsligt flammar upp och kanske blir tiotusentals gånger ljusare än den var tidigare.
  2. röntgenblixt

    röntgenblixt (engelska X-ray burst, XRB), himlakropp som under en kort tid, mindre än en minut, förmår att avge ett utbrott av intensiv röntgenstrålning.
  3. variabla stjärnor

    variabla stjärnor, variabler, stjärnor vilkas ljusstyrka (och normalt även spektrum och temperatur) varierar med tiden, regelbundet eller oregelbundet.