1. novell

  novell kallas en berättelse som är kortare än en roman.
 2. novell

  novell´ subst. ~en ~er ORDLED: nov-ell-en
  Svensk ordbok
 3. Mitt Livs Novell

  Mitt Livs Novell, ungdomstidning, grundad 1964 av Williams förlag och 1976 köpt av Åhlén & Åkerlunds förlag.
 4. novellett

  novellett, kort, starkt koncentrerad novell.
 5. novellsaga

  novellsaga är en sorts lång folksaga.
 6. Novellae

  Novellae , den del av den romerska rättssamlingen Corpus juris civilis som omfattar av kejsar Justinianus utfärdade författningar, tillkomna från 535 till kejsarens död 565.
 7. novellett

  novellett´ subst. ~en ~er ORDLED: nov-ell-ett-en
  Svensk ordbok
 8. novellistisk

  novellis´tisk adj. ~t ORDLED: nov-ell-ist-isk
  Svensk ordbok
 9. novellistik

  novellisti´k subst. ~en ORDLED: nov-ell-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 10. novellist

  novellis´t subst. ~en ~er ORDLED: nov-ell-ist-en
  Svensk ordbok