1. nubb

  nubb, liten, koniskt avsmalnande spik, 6–18 mm lång, ofta med förhållandevis stort huvud.
 2. nubb

  nubb subst. ~en ~ar ORDLED: nubb-en
  Svensk ordbok
 3. nubbevisa

  nubbevisa, annat namn på skålvisa.
 4. nubbe

  nubb`e subst. ~n nubbar ORDLED: nubb-en
  Svensk ordbok
 5. nubba

  nubb`a verb ~de ~t ORDLED: nubb-ar SUBST.: nubbande, nubbning
  Svensk ordbok
 6. nubbsten

  nubb`sten subst. ~en ORDLED: nubb-sten-en
  Svensk ordbok
 7. nubbevisa

  nubb`evisa subst. ~n nubbevisor ORDLED: nubbe--vis-an
  Svensk ordbok
 8. träimitation

  träimitation, décor bois , keramisk dekor i form av en yttäckande, målad träimitation, främst förekommande på fat och frukostserviser.
 9. Monica Backström

  Backström, Monica, född Hultberg 1939, glaskonstnär, knuten till Boda glasbruk 1965–2005; dotter till Astrid Sampe.
 10. kardnubb

  ka`rdnubb subst. ~en ~ar ORDLED: kard--nubb-en
  Svensk ordbok