1. nubb

  nubb, liten, koniskt avsmalnande spik, 6–18 mm lång, ofta med förhållandevis stort huvud.
 2. nubbe

  nubb`e subst. ~n nubbar ORDLED: nubb-en
  Svensk ordbok
 3. nubba

  nubb`a verb ~de ~t ORDLED: nubb-ar SUBST.: nubbande, nubbning
  Svensk ordbok
 4. nubb

  nubb subst. ~en ~ar ORDLED: nubb-en
  Svensk ordbok
 5. träimitation

  träimitation, décor bois , keramisk dekor i form av en yttäckande, målad träimitation, främst förekommande på fat och frukostserviser.
 6. Monica Backström

  Backström, Monica, född Hultberg 1939, glaskonstnär, knuten till Boda glasbruk 1965–2005; dotter till Astrid Sampe.
 7. kardnubb

  ka`rdnubb subst. ~en ~ar ORDLED: kard--nubb-en
  Svensk ordbok
 8. nubbevisa

  nubb`evisa subst. ~n nubbevisor ORDLED: nubbe--vis-an
  Svensk ordbok
 9. nubbsten

  nubb`sten subst. ~en ORDLED: nubb-sten-en
  Svensk ordbok
 10. nuvig

  nu`vig adj. ~t ORDLED: nuv-ig
  Svensk ordbok