1. Omar Khayyam

  Omar Khayyam (Gheyāth od-Dīn Abū l-Fatḥ ˙Omar ebn Ebrāhīm Khayyām), född cirka 1047, död 1122, persisk poet, astronom och matematiker.

 2. iaido

  iaido, iaidō, japansk svärdskonst som utövas i ensamträning med kata, förutbestämda rörelsekombinationer.
 3. Kate Næss

  Næss, Kate, 1938–87, norsk författare.
 4. Fredrik Lång

  Lång, Fredrik, född 9 mars 1947, finlandssvensk författare.
 5. Leena Lander

  Lander, Leena, född 1955, finsk författare.
 6. Ingeborg Drewitz

  Drewitz, Ingeborg, 1923–86, tysk författare.
 7. Anthony Price

  Price, Anthony, 1928–2019, brittisk tidningsman och författare.

 8. Zenia Larsson

  Larsson, Zenia, född Marcinkowska, 1922–2007, polsk-svensk författare.
 9. gestaltterapi

  gestaltterapi, psykoterapeutisk skola som tar sin teoretiska utgångspunkt i existentialistisk psykologi och i gestaltpsykologi.
 10. Centralafrikanska republiken

  Centralafrikanska republiken, stat i Centralafrika.