1. numrera

  numre´ra verb ~de ~t ORDLED: numr-er-ar SUBST.: numrerande, numrering
  Svensk ordbok
 2. Slipknot

  Slipknot, amerikansk rockgrupp, bildad 1995.
 3. dombok

  dombok, en domstols samtliga domar under ett år, sammanförda och numrerade i tidsföljd.
 4. julianska dagtal

  julianska dagtal, dagarna numrerade i obruten följd enligt julianska perioden.
 5. folio

  folio, förkortat fol, numrerat uppslag i räkenskapsbok, numrerat blad i handskrift eller bok.
 6. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 7. dynamisk programmering

  dynamisk programmering, en matematisk metod att bestämma lösningar till optimeringsproblem med tidsstruktur (eller där en sådan kan införas); jämför optimeringsteori.
 8. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.
 9. tideräkning

  tideräkning är ett system för att dela in tiden och vardagslivet med hjälp av olika naturliga tidsenheter som dygn och år.
 10. uppräknelig mängd

  uppräknelig mängd, i matematiken en mängd vars element kan numreras med de positiva heltalen 1, 2, 3, ...