1. nus

  nus, förnuft, intellekt, se nous.
 2. nusvenska

  nusvenska, språkvetenskaplig benämning på svenska sedan ca 1900.
 3. Nusvensk ordbok

  Nusvensk ordbok, ordbok i tio band (1915–72) över svenska språket under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft (omtryckt 1981 i fem band).
 4. Nusvensk frekvensordbok

  Nusvensk frekvensordbok, lexikalt verk i fyra band (1970–80) som med frekvensuppgifter redovisar en detaljerad analys av ord, ordförbindelser och ordled i en svensk textkorpus på en miljon ord.
 5. nusayrier

  nusayrier, annat namn på alawiter.
 6. Nusselt-tal

  Nusselt-tal (efter den tyske värmeteknikern Wilhelm Nusselt, 1882–1957), kvoten mellan värmeflödet genom ett underifrån uppvärmt vätskeskikt när konvektion förekommer i skiktet och flödet i frånvaro av konvektion.
 7. Nusnäs

  Nusnäs, tätort i Mora kommun, Dalarna (Dalarnas län), 10 km sydöst om Mora; 741 invånare (2016).

 8. Nussuaq

  Nussuaq, halvö i västra Grönland; för belägenhet se topografisk karta Grönland.
 9. Nush-i Djan

  Nush-i Djan , Tepe Nush-i Jan, 36 m hög forntida boplatskulle ca 20 km öster om Hamadan, Iran, ca 750–550 f.Kr. en betydande medisk bosättning.
 10. nusit

  nusit se nysa
  Svensk ordbok