1. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 2. avkastningsvärde

  avkastningsvärde, förräntningsvärde, nuvärdet av all framtida avkastning som en finansiell placering eller verksamhet beräknas ge.
 3. diskontering

  diskontering, beräkning av nuvärdet av framtida in- eller utbetalningar, bl.a. vid investeringskalkylering.
 4. kapitalvärde

  kapitalvärde, nuvärdet av förväntade framtida utgifter eller inkomster.
 5. försäkring

  försä´kring subst. ~en ~ar ORDLED: för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok