1. ny

  ny, de månfaser då månen är i tilltagande; jämför ny och nedan.
 2. NY

  NY, officiell, postal förkortning för delstaten New York (USA).
 3. ny

  ny, egentligen ν, jämte f beteckning för frekvens; SI-enhet hertz (Hz).
 4. ny

  ny, egentligen ν, beteckning för kinematisk viskositet; SI-enhet metertvå per sekund (m 2/s).
 5. ny

  ny (grekiska), ν, Ν, den trettonde bokstaven i det grekiska alfabetet.
 6. Ny

  Ny, församling i Karlstads stift, Arvika kommun, Värmland (Värmlands län); 743 invånare (2016).

 7. ny

  2ny subst. ~et äv. ~t, ~n el. ~, best. plur. ~na äv. ~en ORDLED: ny-et
  Svensk ordbok
 8. ny

  1ny adj. ~tt
  Svensk ordbok
 9. ny informationsordning

  ny informationsordning, massmedieterm, se informationsordning.
 10. Södra Ny

  Södra Ny, f.d. församling i Karlstads stift, Säffle kommun, Värmland (Värmlands län), sedan 1970 sammanslagen med Huggenäs till Ny-Huggenäs.