1. ny

  ny (grekiska), ν, Ν, den trettonde bokstaven i det grekiska alfabetet.
 2. ny

  ny, de månfaser då månen är i tilltagande; jämför ny och nedan.
 3. NY

  NY, officiell, postal förkortning för delstaten New York (USA).
 4. Ny Teknik

  Ny Teknik, nyhetstidning som bevakar utvecklingen inom alla teknikområden, utgiven av Ekonomi & Teknik Förlag AB, Stockholm.
 5. Ny demokrati

  Ny demokrati, Nyd, svenskt politiskt parti, grundat 1991 av företagarna Ian Wachtmeister och Bert Karlsson, representerat i riksdagen 1991–94.

 6. ny klassisk makroteori

  ny klassisk makroteori, nationalekonomisk forskningsriktning som vid sidan av nykeynesianismen har dominerat makroekonomisk teori under 1970- och 1980-talet.
 7. ny och nedan

  ny och nedan, benämningar på månens växande respektive avtagande faser.
 8. Ny demokrati

  Ny demokrati, nygrekiska Nea Demokratia, grekiskt politiskt parti.

 9. Ny Dag

  Ny Dag, kommunistisk dagstidning, utgiven i Stockholm 1930–90, från 1974 som Arbetartidningen Ny Dag.
 10. ny

  ny, egentligen ν, jämte f beteckning för frekvens; SI-enhet hertz (Hz).