1. nyandliga rörelser

  nyandliga rörelser, nya religiösa rörelser som huvudsakligen uppstod på 1960–70-talen, se nyreligiösa rörelser.
 2. nyandlighet

  nyandlighet, en personlig och individuell religiositet som uppfattas som fristående från institutioner, organisationer och dogmer.
 3. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 4. nyhedendom

  nyhedendom, olika försök att återuppliva förkristna nordiska och germanska religioner.
 5. kult

  kult, enligt en inflytelserik religionssociologisk definition en religiös gruppering som karaktäriseras av en diffus organisation och av ett i förhållande till andra religiösa grupper avvikande trossystem.
 6. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 7. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 8. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 9. vattenåder

  vattenåder, källdrag, källåder, enligt gammal folktro föreställning att vatten rinner i jordlager och berggrund i särskilda ådror eller slutna, förgrenade vattendrag.

 10. nyandlighet

  ny`andlighet subst. ~en ORDLED: ny--and-lig-he-ten
  Svensk ordbok