1. nyandlighet

  nyandlighet, en personlig och individuell religiositet som uppfattas som fristående från institutioner, organisationer och dogmer.
 2. nyandliga rörelser

  nyandliga rörelser, nya religiösa rörelser som huvudsakligen uppstod på 1960–70-talen, se nyreligiösa rörelser.
 3. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 4. nyhedendom

  nyhedendom, olika försök att återuppliva förkristna nordiska och germanska religioner.
 5. kult

  kult, enligt en inflytelserik religionssociologisk definition en religiös gruppering som karaktäriseras av en diffus organisation och av ett i förhållande till andra religiösa grupper avvikande trossystem.
 6. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 7. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 8. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 9. affirmation

  affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.
 10. Paulo Coelho

  Coelho, Paulo, född 1947, brasiliansk författare.